ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΩ

Το Πρωτοδικείο Κω συστάθηκε με τον Ν. 493/26-11-1947 «Περί ιδρύσεως Δικαστηρίων εν Δωδεκανήσω» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 262, τεύχος Α της 27ης Νοεμβρίου 1947 της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Στην συνέχεια με διάφορους νόμους και βασιλικά διατάγματα ρυθμίστηκε η λειτουργία και η δομή των δικαστηρίων. Το έτος 2001 στο ΦΕΚ 621 Β΄ /25-5-2001 δημοσιεύθηκε  τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Κω και ρυθμίστηκαν όλα τα θέματα λειτουργίας της υπηρεσίας όπως ισχύει μέχρι σήμερα με ελάχιστες τροποποιήσεις που αφορούν κυρίως την εναρμόνιση με νέους νόμους και διαδικασίες.

Το Πρωτοδικείο Κω, όπως και οι άλλες δικαστικές υπηρεσίες στεγάζεται στο κτίριο του Διοικητηρίου. Εκτός από το νησί της Κω εξυπηρετεί την περιφέρεια του Βορείου Συγκροτήματος Δωδεκανήσου και συγκεκριμένα τα νησιά Κω, Νίσυρο, Αστυπάλαια Κάλυμνο, Λέρο, Πάτμο, Λειψούς  και Αγαθονήσι. Στην δικαιοδοσία του Πρωτοδικείου Κω υπάγονται οι περιφέρειες των Ειρηνοδικείων Κω, Καλύμνου και Λέρου.

Στο Πρωτοδικείο Κω υπηρετεί ένας Πρόεδρος Πρωτοδικών  και πέντε Πρωτοδίκες. 

Οι προβλεπόμενες οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων είναι δεκαεπτά ( 17)  εκ των οποίων 14 είναι θέσεις γραμματέων, 2 επιμελητών και 1 θέση δακτυλογράφου. Σήμερα είναι καλυμμένες δέκα θέσεις γραμματέων και μία δακτυλογράφου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ

ΔΙΚΑΣΤΕΣ:

  • ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ
  • ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ
  • ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΙΑΜΕΤΗΣ
  • ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
  • ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ
  • ΛΥΔΙΑ ΚΟΥΦΑΚΗ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ


ΦΕΚ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ

ΓΚΑΛΕΡΙ