ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να βρείτε έντυπα που χρησιμοποιούνται σε διάφορες ποινικές υποθέσεις

Κάντε κλικ στους σύνδεσμους πιο κάτω για να κατεβάσετε τα σχετικά έγγραφα.

Αίτηση ακύρωσης απόφασης (430 ΚΠΔ) διά πληρεξουσίου δικηγόρου
Αίτηση ακύρωσης απόφασης (430 ΚΠΔ)(από πολίτη)
Αίτηση ακύρωσης διαδικασίας 341 ΚΠΔ από πληρεξούσιο δικηγόρο
Αίτηση ακύρωσης διαδικασίας 341 ΚΠΔ (από πολίτη)

  • Εάν η αίτηση κατατεθεί από πολίτη, θα πρέπει, μαζί με τα έγγραφα, τα οποία στηρίζουν το αίτημα, να κατατεθεί και e-paravolo αξίας τριών (3) ευρώ (μεγαρόσημο - κωδικός 2032).
  • Εάν η αίτηση κατατεθεί από πληρεξούσιο δικηγόρο, θα πρέπει, μαζί με τα υποστηρικτικά του αιτήματος έγγραφα, να κατατεθεί σχετικό γραμμάτιο με ενσωματωμένο ποσό των τριών (3) ευρώ.