ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Πιστοποιητικά-αιτήσεις

(Κατεβάστε την αίτηση στον υπολογιστή σας για να την συμπληρώσετε και έπειτα είτε συμπληρώστε την φόρμα παρακάτω, είτε στείλτε μέιλ στο prot.kw@protodikeio-ko.gov.gr)

Είδη πιστοποιητικών (πατήστε τους συνδέσμους για τη λήψη των αιτήσεων)

  • Δικαστικής Φερεγγυότητας 

Το πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας εκδίδεται πλέον μέσω ηλεκτρονικής πύλης. Ακολουθήστε την παρακάτω διεύθυνση, συνδεθείτε με taxisnet και συμπληρώστε τα στοιχεία σας.

https://app.moj.gov.gr/pnet/plogin

Για την χορήγηση του πιστοποιητικού είναι απαραίτητη η έκδοση και πληρωμή του e-παραβόλου, με κωδικό 1375 (5 ευρώ).
 
Οδηγίες για την εφαρμογή του ενιαίου πιστοποιητικού φερεγγυότητας

*Για Θανάτους έως και 28/2/2013 αρμόδιο είναι το Πρωτοδικείο. Για θανάτους μετά την 1/3/2013 αρμόδιο είναι το Ειρηνοδικείο του τόπου κατοικίας.

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι από 01/08/2021 τα μεγαρόσημα καταβάλλονται κανονικά.

2 ευρώ για κάθε αντίγραφο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από οποιαδήποτε δικαστική Αρχή, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης  και 3 ευρώ για την αίτηση.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ

1375: Μεγαρόσημο πολλαπλών αξιών, χρησιμοποιείται άπαξ σε μία υπηρεσία παραλαβής

2033: Ένσημο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ (Μεγαρόσημο) 2€

2032: Ένσημο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ (Μεγαρόσημο) 3€

ΕΝΣΗΜΟ ΤΑΧΔΙΚ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΧΑΓΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ: 8221

ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΑΣ