ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Σε αυτήν την ενότητα αναρτώνται διακηρύξεις και συμβάσεις προμηθειών του Πρωτοδικείου Κω από το 2021 και έπειτα.

ΑΔΑ: ΩΘ884ΖΟ-ΝΤΑ – ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΗ ΚΩ ΟΥΡΑΝΙΑΣ ΧΟΡΤΗ ΓΙΑ ΔΙΚ. ΜΟΝ. ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟΥ ΚΩ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΕΔΡΑ ΣΤΗΝ ΛΕΡΟ ΤΗΝ 22-4-2021 

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 21/04/2021 11:08:53


ΑΔΑ: Ψ2ΨΗ4ΖΟ-7Ο3 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΩ 

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 08/03/2021 12:37:57


ΑΔΑ: Ψ5ΤΡ4ΖΟ-ΔΣΝ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 05/03/2021 13:15:49