ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΧΑΓΗΣ

Η σφραγίδα Apostille (προφέρεται “ah-po-steel”) είναι μια γαλλική λέξη που σημαίνει πιστοποίηση. Η Apostille είναι η σφραγίδα, όπου ένας κυβερνητικός φορέας  πιστοποιεί τη γνησιότητα των δημόσιων εγγράφων, προκειμένου να γίνoνται αποδεκτά από ένα δεύτερο ξένο κράτος, σύμφωνα με τους όρους που θεσπίσθηκαν το 1961. Εάν ένα έγγραφο έχει τη σφραγίδα APOSTILLE, τότε μπορεί να χρησιμοποιείθεί νόμιμα σε άλλο κράτος μέλος, εφόσον έχει υπογραφές και σφραγίδες του Κράτους και το έγγραφο είναι γνήσιο.

Το Apostille επισυνάπτεται στο πρωτότυπο έγγραφο σας για να βεβαιωσεί ότι είναι νόμιμο και αυθεντικό, ώστε να γίνει δεκτό σε μια από τις άλλες χώρες που είναι μέλη της Σύμβασης Apostille της Χάγης. Η διαδικασία αυτή γίνεται πριν από την μετάφραση του εγγράφου στην νέα γλώσσα. Το 1961, πολλές χώρες ενώθηκαν για να δημιουργήσουν μια απλοποιημένη μέθοδο “νομιμοποίησης” εγγράφων για καθολική αναγνώριση. Τα μέλη της διάσκεψης, που αναφέρονται στην Σύμβαση της Χάγης, ενέκριναν ένα έγγραφο που αναφέρεται ως Apostille, το οποίο θα αναγνωρίζεται από όλα τα κράτη μέλη.

Για κάθε έγγραφο απαιτείται e-Παράβολο αξίας δέκα (10) ευρώ που εκδίδεται μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Κωδικός Παραβόλου 8221). Το παράβολο αυτό εκδίδεται για χρήση από το Φορέα: Υπουργείο Δικαιοσύνης, στην Κατηγορία: Επισημείωση Σύμβασης Χάγης (1961) και πρέπει να είναι πληρωμένο κατά την εμφάνισή σας στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου.

Tο Πρωτοδικείο Κω χορηγεί Σφραγίδα της Χάγης σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα ακριβή αντίγραφα:
Α) Δικαστικών εγγράφων

Β) Επικυρωμένα αντίγραφα συμβολαιογραφικών εγγράφων από Συμβολαιογράφους της Περιφέρειας του Πρωτοδικείου

Γ) Έγγραφα των Υποθηκοφυλακείων της Περιφέρειας του Πρωτοδικείου

Δ) Έγγραφα Δικαστικών Επιμελητών της Περιφέρειας του Πρωτοδικείου