ΑΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Στο τμήμα αυτό υπηρετούν γραμματείς πολιτικών εδρών ο αριθμός των οποίων εξαρτάται από την κάλυψη των οργανικών θέσεων. Επίσης θα υπηρετεί ένας επιμελητής και μία δακτυλογράφος. Όλοι οι γραμματείς συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Πολυμελούς και  Μονομελούς Πρωτοδικείου καθώς και στις συνεδριάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κω σε Μεταβατική έδρα στην Κάλυμνο.

Ασχολούνται με την τήρηση και καθαρογραφή των πρακτικών, την παραλαβή και καταχώρηση δικογράφων, την χορήγηση αντιγράφων , την παραλαβή και δημοσίευση διαταγών πληρωμής, την δημοσίευση αποφάσεων , την έκδοση πιστοποιητικών και την καταχώρηση σωματείων, διαθηκών, εταιρειών.

Η δακτυλογράφος καθαρογράφει  αποφάσεις και ότι άλλο ζητηθεί από την διοίκηση του Πρωτοδικείου και επικουρεί τους γραμματείς στο έργο τους.

Ο επιμελητής φροντίζει πέρα από τις απαιτούμενες επιδόσεις την αποστολή  και παραλαβή του ταχυδρομείου και διαχειρίζεται το αρχείο.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΙΔΙΟΤΗΤΑEMAIL EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΥΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣekostarelou@protodikeio-ko.gov.gr
ΜΑΡΙΑ ΣΙΟΖΙΟΥΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣmsioziou@protodikeio-ko.gov.gr
ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΜΜΑΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΣemamma@protodikeio-ko.gov.gr
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΛΑΣΑΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣabalasa@protodikeio-ko.gov.gr