ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Στο τμήμα αυτό υπηρετούν γραμματείς ποινικών εδρών ο αριθμός των οποίων εξαρτάται από την κάλυψη των οργανικών θέσεων. Επίσης  υπηρετεί ένας επιμελητής.

Ένας εκ των γραμματέων του ποινικού τμήματος θα ασχολείται αποκλειστικά με τα καθήκοντα του γραμματέα της Ανάκρισης. Οι υπόλοιποι  συμμετέχουν στις  συνεδριάσεις του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, του Τριμελούς και Μονομελούς Πλημμελειοδικείου και ασχολούνται με την τήρηση πρακτικών, την χορήγηση αποσπασμάτων , αντιγράφων ποινικών αποφάσεων, την ενημέρωση του ποινικού μητρώου, την παραλαβή ενδίκων μέσων και την ενημέρωση των σχετικών βιβλίων.

Επιπλέον  εκτελούν καθήκοντα γραμματέα έδρας  σε μεταβατικές έδρες του Μονομελούς και Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Κω στην Κάλυμνο καθώς και ως γραμματείς έδρας σε μεταβατικές έδρες Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων και Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων του Εφετείου Δωδεκανήσου που συνεδριάζει στην Κω.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΙΔΙΟΤΗΤΕΣEMAIL
ΠΑΥΛΙΝΑ ΞΕΝΙΚΑΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣpxenika@protodikeio-ko.gov.gr
ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣxneochoritis@protodikeio-ko.gov.gr
ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΣΠΑΡΑΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣgpaspara@protodikeio-ko.gov.gr
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΚΡΙΣΗΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΛΚΙΤΗΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣanakrisiko18@gmail.com