Υποχρέωση καταβολής εισφοράς υπέρ ΤΑΧΔΙΚ (μεγαρόσημα)

Σύμφωνα με το συνημμένο email που μας εστάλη από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, από 01-08-2021 τα μεγαρόσημα, όπου αυτά απαιτούνται, θα καταβάλλονται κανονικά.

“Σας ενημερώνουμε ότι δεν έχει εκδοθεί κοινή υπουργική απόφαση σχετικά με την αναστολή εφαρμογής διατάξεων για την υποχρεωτική εισφορά υπέρ ΤΑΧΔΙΚ (μεγαρόσημο) σε πιστοποιητικά που εκδίδονται από Υπηρεσίες Δικαστικών Αρχών. Κατόπιν τούτου τα μεγαρόσημα καταβάλλονται κανονικά από 1/8/2021.

Με εκτίμηση,
Αλεξία Διαλέτη
Υπουργείο Δικαιοσύνης
Διεύθυνση Δικαστικών Υπαλλήλων
Α΄ Τμήμα Προσωπικού (Β3)””