ΟΙΚΟΘΕΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ

Επαναπροσδιορισθείσες υποθέσεις από τη δικάσιμο της 24ης-05-2023 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΕΔΡΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

ΠΙΝΑΚΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΑΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 15-11-2023 από 24-5-2023

ΠΙΝΑΚΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΑΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 20-09-2023 από 24-5-2023

ΕΚΘΕΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ (ΕΞΑΛΕΙΨΗ) ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 20-09-2023 από 24-5-2023

ΕΚΘΕΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 13-03-2024 από 24-5-2023

ΕΚΘΕΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 20-09-2023 από 24-5-2023

ΠΙΝΑΚΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 15-11-2023 από 24-5-2023

ΠΙΝΑΚΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝ. ΕΙΔΙΚΗ 20-09-2023 από 24-5-2023

ΠΙΝΑΚΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝ. ΕΙΔΙΚΗ 15-11-2023 από 24-5-2023

ΠΙΝΑΚΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝ. ΤΑΚΤΙΚΗ ν. 4335-2015 15-11-2023 από 24-5-2023

ΠΙΝΑΚΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝ. ΤΑΚΤΙΚΗ ν. 4335-2015 20-9-2023 από 24-5-2023

ΠΙΝΑΚΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝ. ΤΑΚΤΙΚΗ 20-9-2023 από 24-5-2023

ΠΙΝΑΚΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΚΟΥΣΙΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ 20-09-2023 ΑΠΟ 24-05-2023

Επαναπροσδιορισθείσες υποθέσεις από τη δικάσιμο της 25ης-01-2022

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΠΙΝΑΚΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝ. ΕΙΔΙΚΗ 29-03-2022

ΠΙΝΑΚΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝ. ΕΙΔΙΚΗ 12-04-2022

ΠΙΝΑΚΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝ. ΕΙΔΙΚΗ 31-05-2022

ΠΙΝΑΚΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝ. ΕΙΔΙΚΗ 25-10-2022

ΠΙΝΑΚΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝ. ΕΙΔΙΚΗ 29-11-2022

ΠΙΝΑΚΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝ. ΕΙΔΙΚΗ 13-12-2022

ΠΙΝΑΚΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝ. ΕΙΔΙΚΗ 24-01-2023

ΠΙΝΑΚΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝ. ΕΙΔΙΚΗ 21-02-2023

ΠΙΝΑΚΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝ. ΕΙΔΙΚΗ 28-03-2023

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 23-02-2022

ΕΚΘΕΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 12-04-2022

ΕΚΘΕΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 31-05-2022

ΕΚΘΕΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 21-06-2022

ΕΚΘΕΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 27-09-2022

ΕΚΘΕΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 25-10-2022

ΕΙΔΙΚΗ ΓΑΜΙΚΕΣ

ΠΙΝΑΚΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝ. ΕΙΔΙΚΗ ΓΑΜΙΚΕΣ 29-03-2022

ΠΙΝΑΚΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝ. ΕΙΔΙΚΗ ΓΑΜΙΚΕΣ 12-04-2022

ΠΙΝΑΚΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝ. ΕΙΔΙΚΗ ΓΑΜΙΚΕΣ 31-05-2022

ΠΙΝΑΚΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝ. ΕΙΔΙΚΗ ΓΑΜΙΚΕΣ 21-06-2022

 

Πράξεις οίκοθεν επαναπροσδιορισμού ματαιωθεισών υποθέσεων κατά τις δικασίμους της περιόδου αναστολής

Κατεβάστε τα πινάκια πατώντας τους συνδέσμους

ΟΙΚΟΘΕΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΙΜΟ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ

ΕΚΘΕΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 22-2-2022

ΕΚΘΕΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 29-3-2022

ΕΚΘΕΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 12-4-2022

Πινάκιο Μεταβατικό Καλύμνου δικάσιμος 16-3-2022 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

Πινάκιο Μεταβατικό Καλύμνου δικάσιμος 25-5-2022 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

Τελευταία Ενημέρωση: 29.06.2021

ΟΙΚΟΘΕΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΙΜΟ ΑΠΡΙΛΙΟ

ΕΚΘΕΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 28-09-2021

ΕΚΘΕΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 23-11-2021

ΕΚΘΕΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 14-12-2021

ΕΚΘΕΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 25-01-2022

ΕΚΘΕΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 22-02-2022

ΕΚΘΕΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 29-03-2022

ΠΙΝΑΚΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝ. ΕΚΟΥΣΙΑ 18-01-2022

ΠΙΝΑΚΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝ. ΕΙΔΙΚΗ ΓΑΜΙΚΕΣ 25-01-2022

ΠΙΝΑΚΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝ. ΕΙΔΙΚΗ ΓΑΜΙΚΕΣ 22-02-2022

ΠΙΝΑΚΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝ. ΤΑΚΤΙΚΗ 08-03-2022

ΠΙΝΑΚΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝ. ΤΑΚΤΙΚΗ 12-04-2022

ΠΙΝΑΚΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝ. ΕΙΔΙΚΗ 30-05-2023

ΠΙΝΑΚΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝ. ΕΙΔΙΚΗ 25-04-2023

Τελευταία Ενημέρωση: 31.05.2021

 

ΟΙΚΟΘΕΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ – ΜΑΡΤΙΟΥ  

  • ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

Πινάκιο Μεταβατικό Καλύμνου δικάσιμος 29-9-2021 εκουσία

Πινάκιο Μεταβατικό Καλύμνου δικάσιμος 29-09-2021 Ειδικές Πινακίου

Πινάκιο Μεταβατικό Καλύμνου δικάσιμος 17-11-2021 εκουσία

Πινάκιο Μεταβατικό Καλύμνου δικάσιμος 17-11-2021 Ειδικές Πινακίου

Πινάκιο Μεταβατικό Καλύμνου δικάσιμος 17-11-2021 Τακτική

Πινάκιο Μεταβατικό Καλύμνου δικάσιμος 16-03-2022 Ειδικές Πινακίου

Πινάκιο Μεταβατικό Καλύμνου δικάσιμος 16-03-2022 Γαμικές

Πινάκιο Μεταβατικό Καλύμνου δικάσιμος 25-05-2022 Ειδικές Πινακίου

Πινάκιο Μεταβατικό Καλύμνου δικάσιμος 25-05-2022 Γαμικές

Πινάκιο Μεταβατικό Καλύμνου δικάσιμος 28-09-2022 Γαμικές

  • ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΩ

ΠΙΝΑΚΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝ. ΕΙΔΙΚΗ 23-11-2021

ΠΙΝΑΚΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝ. ΕΙΔΙΚΗ 21-06-2022 (ΠΙΝΑΚΙΑ 13-14)

ΠΙΝΑΚΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝ. ΕΙΔΙΚΗ 25-10-2022

ΠΙΝΑΚΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝ. ΕΙΔΙΚΗ 29-11-2022

ΠΙΝΑΚΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝ. ΕΙΔΙΚΗ 13-12-2022

ΠΙΝΑΚΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝ. ΕΙΔΙΚΗ 24-01-2023

ΕΚΘΕΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΚ. 24-01-2023

ΕΚΘΕΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΚ. 21-02-2023

ΕΚΘΕΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΚ. 28-03-2023

ΕΚΘΕΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΚ. 25-04-2023

 

  • ΕΙΔΙΚΗ – ΓΑΜΙΚΕΣ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΩ

ΠΙΝΑΚΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝ. ΕΙΔΙΚΗ ΓΑΜΙΚΕΣ 28-09-2021

ΠΙΝΑΚΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝ. ΕΙΔΙΚΗ ΓΑΜΙΚΕΣ 14-12-2021

ΠΙΝΑΚΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝ. ΕΙΔΙΚΗ ΓΑΜΙΚΕΣ 25-01-2022

ΠΙΝΑΚΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝ. ΕΙΔΙΚΗ ΓΑΜΙΚΕΣ 22-02-2022

  • ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΩ

ΠΙΝΑΚΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝ. ΤΑΚΤΙΚΗ 14-12-2021

ΠΙΝΑΚΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝ. ΤΑΚΤΙΚΗ 18-01-2022

ΠΙΝΑΚΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝ. ΤΑΚΤΙΚΗ 08-02-2022

  • ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΩ

ΠΙΝΑΚΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝ. ΕΚΟΥΣΙΑ 28-09-2021(ΠΙΝΑΚΙΑ 11-12)

ΠΙΝΑΚΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝ. ΕΚΟΥΣΙΑ 19-10-2021 (ΠΙΝΑΚΙΟ 16)

ΠΙΝΑΚΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝ. ΕΚΟΥΣΙΑ 09-11-2021

ΠΙΝΑΚΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝ. ΕΚΟΥΣΙΑ 14-12-2021

  • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΩ

ΕΚΘΕΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 25-05-2021

ΕΚΘΕΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 15-06-2021 (ΠΙΝΑΚΙΑ 31-38)

ΕΚΘΕΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 28-09-2021 (ΠΙΝΑΚΙΑ 22-29)

ΕΚΘΕΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 26-10-2021 (ΠΙΝΑΚΙΑ 20-35)

ΕΚΘΕΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 23-11-2021 (ΠΙΝΑΚΙΑ 12 -21)

ΕΚΘΕΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 14-12-2021

ΕΚΘΕΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 25-01-2022

 

  • ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ (Δικάσιμοι: Δεκεμβρίου – Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου – Μαρτίου – Απριλίου)

ΕΚΘΕΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΚ. 01-06-2021

ΕΚΘΕΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΚ. 01-06-2021

ΕΚΘΕΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΑΣΦΑΛΣΙΤΙΚΑ ΔΙΚ. 01-06-2021

 

Οίκοθεν Επαναπροσδιορισμοί Ασφαλιστικών Δικασίμου 17-03-2021

ΕΚΘΕΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΜΕΤΑΒ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ 29-9-2021
ΕΚΘΕΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΚ. 17-11-2021
ΕΚΘΕΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ 16-3-2022
ΕΚΘΕΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ 17-3-2021 ΓΙΑ 26-5-2021

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

Πινάκιο Μεταβατικό Καλύμνου δικάσιμος 29-9-2021 Τακτική

Πινάκιο Μεταβατικό Καλύμνου δικάσιμος 29-9-2021 εκουσία

Πινάκιο Μεταβατικό Καλύμνου δικάσιμος 26-5-2021 εκουσία

Πινάκιο Μεταβατικό Καλύμνου δικάσιμος 25-5-2022 Ειδικές Πινακίου

Πινάκιο Μεταβατικό Καλύμνου δικάσιμος 25-5-2022 Γαμικές

Πινάκιο Μεταβατικό Καλύμνου δικάσιμος 17-11-2021 Εκουσία

 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΩ

ΠΙΝΑΚΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝ. ΤΑΚΤΙΚΗ 25-5-2021

ΠΙΝΑΚΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝ. ΤΑΚΤΙΚΗ 08-06-2021

ΠΙΝΑΚΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝ. ΤΑΚΤΙΚΗ 28-09-2021

ΠΙΝΑΚΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝ. ΤΑΚΤΙΚΗ 19-10-2021

Πινάκιο Κως Τακτική 9-11-2021

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΩ

ΠΙΝΑΚΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝ. ΕΚΟΥΣΙΑ 13-4-2021

ΠΙΝΑΚΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝ. ΕΚΟΥΣΙΑ 25-05-2021

ΠΙΝΑΚΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝ. ΕΚΟΥΣΙΑ 08-06-2021

ΠΙΝΑΚΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝ. ΕΚΟΥΣΙΑ 28-09-2021

ΠΙΝΑΚΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝ. ΕΚΟΥΣΙΑ 19-10-2021

 

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΑΜΙΚΕΣ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΩ

ΠΙΝΑΚΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝ. ΕΙΔΙΚΗ ΓΑΜΙΚΕΣ 20-04-2021

ΠΙΝΑΚΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝ. ΕΙΔΙΚΗ ΓΑΜΙΚΕΣ 25-05-2021

Πινάκιο Κως Γαμικές Διαφορές 15-6-2021

ΠΙΝΑΚΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝ. ΕΙΔΙΚΗ ΓΑΜΙΚΕΣ 26-10-2021

ΠΙΝΑΚΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝ. ΕΙΔΙΚΗ ΓΑΜΙΚΕΣ 23-11-2021

ΠΙΝΑΚΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝ. ΕΙΔΙΚΗ ΓΑΜΙΚΕΣ 14-12-2021

ΠΙΝΑΚΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝ. ΕΙΔΙΚΗ ΓΑΜΙΚΕΣ 25-01-2022

ΠΙΝΑΚΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝ. ΕΙΔΙΚΗ ΓΑΜΙΚΕΣ 16-3-2022 ΚΑΛΥΜΝΟΥ

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΩ

ΠΙΝΑΚΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝ. ΕΙΔΙΚΗ 23-3-2021

ΠΙΝΑΚΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝ. ΕΙΔΙΚΗ 20-04-2021

ΠΙΝΑΚΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝ. ΕΙΔΙΚΗ 28-09-2021

ΠΙΝΑΚΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝ. ΕΙΔΙΚΗ 26-10-2021

ΠΙΝΑΚΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝ. ΕΙΔΙΚΗ 23-11-2021

ΠΙΝΑΚΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝ. ΕΙΔΙΚΗ 14-12-2021 (1)

ΠΙΝΑΚΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝ. ΕΙΔΙΚΗ 25-01-2022

ΠΙΝΑΚΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝ. ΕΙΔΙΚΗ 22-02-2022

ΠΙΝΑΚΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝ. ΕΙΔΙΚΗ 16-3-2022 ΚΑΛΥΜΝΟΥ

ΠΙΝΑΚΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝ. ΕΙΔΙΚΗ 29-03-2022

ΠΙΝΑΚΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝ. ΕΙΔΙΚΗ 12-04-2022

ΠΙΝΑΚΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝ. ΕΙΔΙΚΗ 31-05-2022

ΠΙΝΑΚΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝ. ΕΙΔΙΚΗ 21-06-2022

ΠΙΝΑΚΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝ. ΕΙΔΙΚΗ 27-09-2022

ΠΙΝΑΚΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝ. ΕΙΔΙΚΗ 25-10-2022

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΩ

ΕΚΘΕΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 17-03-2021

ΕΚΘΕΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 23-03-2021

ΕΚΘΕΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 20-04-2021

ΕΚΘΕΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 25-05-2021

ΕΚΘΕΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 26-05-2021

ΕΚΘΕΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 15-06-2021

ΕΚΘΕΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 28-09-2021

ΕΚΘΕΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 29-09-2021

ΕΚΘΕΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 26-10-2021

ΕΚΘΕΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 23-11-2021